Holotróp légzés

 

A TRANSZFORMATIV (HOLOTROP) LÉGZÉS
(HOLOTROPIC BREATHWORK)

A jóga gyakorlatrendszerében igen fontos szerepet játszik a légzés szabályozása, mivel ennek segítségével az emberi elme új működési típusokba állítható, és az ember energiarendszere harmonikus működésre hangolható. A hagyományos jóga-bhásztrika típusú légzéshez hasonló technikákkal a modern ember számára teljesen új felfedezéseket lehet tenni a tudattartalmunkban.

A transzperszonális pszichológia - a legújabbkori pszichológia egyik leggyorsabban fejlődő ágának keretén belül egy új, úgynevezett grofi modellel forradalmian lehet értelmezni az átélt élményeket.

Az ember kulcsot kaphat mindahhoz a belső akadályhoz, amely az élete folyamán esetleg sikertelenségeket okozhatott. Kulcsot kaphat ahhoz is, hogyan javíthat külső és belső életén, és ahhoz, hogy jobban megérthesse a helyét az életben.

A transzformativ légzésnél az emberi agyműködésben az un. "béta" homeosztázis helyett az "alfa" majd "éber théta" ill. nemegyszer "delta" homeosztázis lép fel. Így a megszokott tudatállapot átmegy egy "új" tudatállapotba. Itt az ember mélytudati része irányítja az élményanyag felmerülésének folyamatát, és így mindenki azt a részét ismeri meg tudattartalmának, amely az adott időben a legfontosabb a személyes életének szempontjából.

A gyakorlatvezető csupán segíti a folyamat zökkenőinek a lebonyolítását - így nem alakul ki mástól való függőség.

A gyakorlási folyamat azonban nemcsak az ember személyes lényébe ad betekintést, de elvezet a transzperszonális - egyetemes örökségbe is. Itt jegyezzük meg, hogy a gyakorlás nem tartalmaz vallási elemeket. Bárki gyakorolhatja tekintet nélkül arra, hogy vallásos vagy nem, illetve, hogy milyen filozófiát követ életében.
Jónéhány évvel ezelőtt egy magas rangú volt szovjet minisztériumi osztályvezető , miután dr.Grof vezetése alatt részt vett egy légzéstréningen, számára lenyűgöző élményekben volt része. A légzés után a következőket mondta: "..most már értem miről beszélnek a vallásos emberek , amikor Istenről beszélnek."
Hasonló erejű élményekkel előbb-utóbb mindenki találkozik, aki a transzformativ légzések valamelyikét megtapasztalta.
E gyakorlások segítségével szerte a világban már nagyon sok ember találta meg emberi problémáinak megoldási kulcsát, és ismerte meg az élet további dimenzióit.
A gyakorlásnál az ember azt is megtapasztalja, miként lehet egy másik ember segítségére, miként lehet egy másik embert mélyebben megismerni, vele együtt érezni. A transzformativ légzés segít az emberi dimenziók teljesebb felfedezésében. A légzés előtt egy előadást hallgathatunk meg a légzés technikájáról és mikéntjéről.
Egy gyakorlat ciklus általában 150-180 percig tart.
A légzés után egy relaxációból adódó meditáció következik, amely az élmények integrációjához szükséges. A relaxáció után mandala rajz és megbeszélés segít feldolgozni az átélt tapasztalatokat.
 

Stanislav Grof és felesége Christina Grof (1941-2014) a holotróp légzéstechnika kifejlesztői: